top of page

Outside Shapira

outdoors work 2010

 

A special project, an outdoors work.

Mesilat Yesharim Festival Tel Aviv 100th anniversary 2010.

Outside Shapira

Outside Shapira

Outside Shapira

Outside Shapira

Outside Shapira

Outside Shapira

Outside Shapira

Outside Shapira

Outside Shapira

Outside Shapira

Outside Shapira

Outside Shapira

פסטיבל מסילת ישרים

100 שנה לתל אביב יפו 2010
עבודת חוץ במסגרת פסטיבל שפירא
 
ברצון להיטמע ולהשתמש בעבודתי מתוך המקום בחרתי בקיר קיים, ישן, "פצוע" , כזה שהעוברים ושבים חלפו על פניו בלי לשים לב.
באמצעות החיבור עם הקנבס ביקשתי ליצור מיקוד בקיר. לקחתי את הטקסטורה של הקיר והבאתי אותה לפני הקנבס כטקסטורה יפה.
יופי ויזואלי שהוא גם פצע. שיח על אמנות גבוהה על קיר הרוס וקיר הרוס שמקבל שיח מתוך הוספת פריט פשט כקנבס עליו. אותו פצע ויזואלי שנוצר הוא גם מטאפורה לפצע של אדם בלתי נראה, שחולפים על פניו בעיר הגדולה ולא רואים אותו. את מצוקתו, יופיו או את קולו.
 
קנבס, גבס, וטכניקה מעורבת על קיר חיצוני בשכונת שפירא בתל־אביב
bottom of page